Historien

Erik Gustaf Qvarnström

Erik Gustaf Qvarnström

Historien börjar den 29 september 1864 i Backa bro i Svärdsjö socken i Dalarna. Då föddes nämligen min farfars far Erik Gustaf, son till skomakaren Hans Qvarnström och hans hustru Brita Andersdotter.Nära nog samtidigt som han påbörjade sin skolgång fick han också börja biträda sin far i skomakareyrket, dels för att lära sig, men också för att bidraga till hemmets utkomst. Han valde så småningom sin faders bana, och redan som nittonåring ville han vidga sin utbildning i facket, då han fann att det ej gav tillräcklig inblick i yrket att gå med lästknipporna på ryggen från gård till gård i Svärdsjö. Han tog då anställning hos olika mästare i Borlänge, där fann han också sin hustru Stina med vilken han gifte sig 1886. När det gällde att ta itu med egen verksamhet återvände han med sin maka till sin födelsebygd, där han i Gåsala bedrev skomakeriverksamhet. Efter ett par år styrdes åter kosan tillbaks till Stora Tuna. I Forssa, sin makas födelseby öppnade han år 1891 skomakeri och en mindre lanthandel, men redan 1894 överlät han den och bedrev sig uteslutande åt skohandel. Rörelsen vidgades och 1899 – 1901 hade han jämte affären i Forssa filial i Kvarnsveden. 1905 bestämde han sig för att utvidga sin huvudaffär, en större fastighet inköptes i Borlänge köping, särskild affärsbyggnad uppfördes och affären utvidgades i hastigt tempo.

Edwin Qwarnström

Edwin Qwarnström

Min farfars far hade nio barn, tre söner och sex döttrar, av sönerna är den yngste sedan 1916 i Amerika, medan de andra två övertog affären. En av de här två sönerna var min farfar Edwin. Man drev som sagt skoverksamheten vidare och man började också att handla med hudar. I mitten på 20-talet inköptes ett stort antal killinghudar, till ett alldeles för högt pris. Partiet var mycket stort och man funderade vad som kunde göras med dem, och bestämde sig för att de skulle beredas och sedan tillverkas till pälsar, det här inledde en lång epok, då skoverksamheten såldes och tillverkning av pälsar började. Den som skötte det mesta av pälsverksamheten var min farmor Anna. I början drevs päls och hudaffären parallellt, en annan anledning till att man mer och mer gick in för päls, var att man hade hård konkurrens från en handlare i Leksand. Hans namn var Fredrik Sterner, hans dotter Margareta kom sedan att bli min mor, men låt oss inte gå historien i förväg, under 30- och 40-talet drevs pälsbutiken av mina farföräldrar.

Lars-Erik Qwarnström

Lars-Erik Qwarnström

1945 kom även min far Lars-Erik med i verksamheten. Han skickades snart iväg till Amerika för att förkovra sig inom körsnärsyrket, och arbetade i c:a 1 års tid som körsnär både i New York och Saint Louis. Efter hemkomsten arbetade min far i butiken i Ludvika, man hade då butiker i Borlänge, Falun och Ludvika samt en grossistverksamhet med framförallt barnpälsar. Efter min fars hemkomst tog han

mer och mer över verksamheten, och man minskade ner på tillverkningen av päls, och avvecklade så småningom butikerna, först i Falun och sedan 1993 butiken i Ludvika, och koncentrerade sig på butiken i Borlänge.

Lars Qwarnström

Lars Qwarnström

I samma veva som som Ludvikabutiken avvecklades kommer även jag in i bilden. Jag började mer av en slump att arbeta i firman, och där är jag fortfarande kvar. Vi har på senare år ändrat verksamheten så tillvida att vi nu för alla typer av ytterplagg, mest skinn och textil, så det känns nästan som cirkeln är sluten, vi är tillbaka till diverseaffären som startades 1891, fast nu i och för sig, enbart med kläder.

historien_01historien_02historien_03historien_04historien_05

Öppettider

Vardagar 10 - 18
Lördagar 10 - 14

 

Stationsgatan 10, BORLÄNGE.
Tel: 0243-10640

NYHET